Lidt historie

Lidt historie om Kråruplund.  

 

Birthe Larsen fortæller, at hendes farbror bankbestyrer Svend Åge Jensen købte Kråruplund af sine forældre ca. 1950.

Den gang var der beboelse i underetagen, 1. Sal blev ikke brugt.

Lokum, vaskehus og brændehus var i en særskilt bygning, ca. der, hvor det 1. lederrum er i dag.

Grunden bestod af en have på ca. 1 tdl., der gik næsten ned til vandet.

Svend Åge Jensens mor blev boende i huset til sin død, d.v.s. at gå et tidspunkt har der boet 2 familier (2 generationer) i huset.

Da den lokale skole blev nedlagt, besluttede Svend Åge Jensen at flytte, da hans børn nu skulle gå i skole længere væk.

I 1962/63 solgte han til Sydhav Divisionen. Købet blev varetaget af DC Lundby fra Sakskøbing og Carl Halkjær, Maribo. De købte samtidig de 2 andre pladser ved siden af hytten af en lokal land-mand.

Knuthenborg har i en årrække benyttet hytten til jagtfrokoster, som tak for brænde fra skoven.

Da Chr. Mogensen var på Kråruplund 1. gang i 1974 var der lavet vaskepladser – 3 vandhaner + 1 kold bruser under et halvtag på bagsiden af lokumskuret og der lå madrasser på loftet under strøta-get - så det var vild luksus, da der i 1975/76 blev bygget om/til, som det er i dag.

 

Oplysninger er indhentet hos. Birthe Larsen 54 70 69 60/Carl Halkjær 54 78 01 01

Christian Mogensen, Højreby/ Carsten Blom, Vestlollland

 (modtaget primo februar 2003)